Strojírenská výroba

                          Zprostředkování

                                              Obchodní činnost

 
Společnost LUKEŠ HB se zabývá především strojírenskou výrobou. Díky mnohaletým zkušenostem a realizovaným zakázkám, může společnost nabídnout svým zákazníkům vysoce kvalitní služby v oblasti strojírenské výroby. Garantujeme dobré výsledky naší odborné práce, jenž jsou dány realizovanými zakázkami a certifikací kvality ISO 9001. Firma vznikla 1.9.1999 a dnes již je více než 10let spolehlivým dodavatelem pro významné české i zahraniční odběratele.

                                                                                                                           

                                                                                                                            Vojtěch Lukeš

 

AKTIVITY SPOLEČNOSTI

 1. -Obrábění nerezových ocelí, ocelí, hliníku, mosazi

 2. -Obrábění odlitků, výkovků

 3. -Obrábění plastů atd.

 4. -Obrábění přesných dílců na CNC strojích

 5. -Klasické obrábění strojních částí

 6. -Zámečnická činnost

 7. -Montážní činnost

 8. -Svařování klasických materiálů i nerezi

 9. -V kooperaci zajišťujeme tepelné zpracování

                                    (zušlechťování, kalení)

 1. -V kooperaci zajišťujeme povrchové úpravy

                                    (černění, niklování, zinek, elox, atd.)

 1. -Výroba dílců včetně tepelného zpracování a povrchových úprav

 2. -Výroba rotačních i nerotačních strojních částí

V oblasti Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci, stejně jako oblasti Požární ochrany naše společnost dodržuje legislativu.


Všechna pracoviště, u kterých to požaduje zákon o požární ochraně, jsou a budou vybavena dle odpovídající legislativy, jak protipožárními hasebními prostředky, které jsou řádně revidovány v zákonných lhůtách, tak i řádně zpracovanými směrnicemi a požárními řády, dle kterých jsou pracovníci na danných pracovištích proškolováni a přezkušováni.

BOZP a Požární Ochrana

Zajišťujeme kompletní strojírenskou výrobu od vypracování cenové nabídky, konstrukčního návrhu, stanovení technologického postupu, vlastní výroby, technické kontroly, balení až po expedici. Vyrábíme obráběné výrobky, zámečnické výrobky a montované celky. Jsme schopni vyrábět v sériích od jednoho kusu až po velké série.